Huisartsenpraktijk Hol en Pameijer

Klachten?

Een klacht? Bent u niet helemaal tevreden?

Alle medewerkers van onze praktijk doen hun best om iedereen te helpen en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Het kan helaas voorkomen dat u toch niet (helemaal) tevreden bent na een contact met onze praktijk.

Als u het bij ons meldt, dan proberen wij samen uw probleem of klacht op te lossen. We stellen het op prijs dat u dit met ons, uw huisarts, bespreekt. Wanneer u ons vertelt over uw onvrede kunnen wij proberen het voor u en met u op te lossen. U kunt ook het daarvoor bestemde klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt via de assistente verkrijgen.

Het kan ook zijn dat u niet direct een klacht wil indienen maar wel graag een opmerking, idee of een suggestie aan ons zou willen geven, over hoe u denkt dat onze zorg aan u beter kan. Wij stellen uw mening erg op prijs en zullen waar mogelijk of noodzakelijk ons werk verbeteren / onze zorg verbeteren.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klachten, of wilt u liever een onafhankelijke beoordeling? 

Voor een onafhankelijke klachten afhandeling is onze praktijk bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg aangesloten. De klachtenfunctionaris van de SKGE is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of tussen u en de waarnemend huisarts. De  klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van de klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. Op hun site kunt u alles lezen over hun dienstverlening bij eventuele klachten. Website: www.skge.nl. Als u nog vragen heeft aan de SKGE dan kunt u bellen naar tel: 088 0229100.

                                     

Stuurt u liever uw klacht per post naar de SKGE? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Contact
  • 010-4762800
  • 010-4762800: kies 1 bij spoed